Uzņemšana skolā


Pretendenti uz 1. klasi

Pretendentu reģistrāciju uz 1. klasi klātienē pieņemam pirmdienās no 16:00 līdz 18:00, iepriekš vienojoties, zvanot sekretārei uz tālruņa Nr 67043419.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-199-sn (26.04.2023.)


1. klasē

Topošo 1. klašu skolēnu vecākus aicinām uz vecāku sapulci 19.06.2024. plkst. 17:30.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) sagatavots informatīvu materiāls par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs:

Rīgas Domes saistošie noteikumi nosaka: "Pēc Iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1. klašu pretendentu sarakstā bērna likumiskais pārstāvis 10 kalendāro dienu laikā iesniedz Iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādes 1. klasē vai par atteikumu."

Lai uzņemtu skolēnu 1. klasē Jums skolā ir jāuzraksta iesniegums un jāpievieno MK noteikumos Nr. 11 no 11.01.2022. norādītie dokumenti.

Piedāvājam iesniegumu iesniegt elektroniski, lietojot Valsts pārvaldes pakalpojuma portāla https://www.latvija.lv/ --> E-adrese vai parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz skolas e-pastu r22vs@riga.lv. Iesnieguma veidlapa:


10. klasē

Skolēnus uzņem 10. klasē konkursa kārtībā, ņemot vērā vērtējumus pamatizglītības sertifikātos un vidējo vērtējumu apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā.

No 2024. gada 1. jūlija līdz 5. jūlijam notiek elektroniska pieteikšanās skolas konkursam. Reģistrēšanās saite https://forms.office.com/e/4MsWzjLqKg. Konkursa rezultātus plānojam paziņot 8. jūlijā pēc 12:00, kad nosūtīsim unikālu reģistrēšanās kodu uz formā norādīto e-pasta adresi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas, līdz 2024. g. 12. jūlijam vecāki vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolā iesniegumu par iestāšanos skolā, pievienojot izglītības dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un medicīnas karti. Dokumentus pieņem 208. telpā 09.07.2024. un 10.07.2024. no 9:00 līdz 17:00, 11.07.2024. no 10:00 līdz 13:00 un 12.07.2024. no 9:00 līdz 14:00.

icon_link Informācija no Rīgas (datumus un laikus lūdzu skatīt mūsu skolas lapā).

Mācību priekšmetu plāns

Dokumenti:

Tālruņu nr. papildu informācijai 67043417, 67043418.

Konkursa rezultāti uz 10. klasi

Skolēna konkursa kods tiks Jums nosūtīts 08.07.2024. uz e-pasta adresi, kuru ievadījāt reģistrācijas formā.

Konkursa rezultātus skatīt te.


2.-9. un 11.-12. klasēs

Informāciju jautājiet skolas direktora vietniekiem (tālr. Nr. 67043417, 67043418) vai sekretārei (tālr. Nr. 67043419).

Sagatavošanas skolai grupa

Šobrīd sagatavošanas skolai grupas nestrādā.


Uz lapas sākumu Top