Programmēšanas pulciņš

Vadītājs - Ojārs Krūmiņš.

 Pulciņu apmeklē skolēni no 5. līdz 12. klasei ar dažādu pieredzi. Jaunākie skolēni apgūst vienkāršus algoritmus un programmēšanas pamatus. Pieredzējušie skolēni apgūst dažādas sarežģītības algoritmus un piedalās skolēnu zinātniski-pētniecisko darbu izstrādē, kā arī Rīgas un Latvijas Informātikas (programmēšanas) olimpiādēs.

Sasniegumi

Pulciņa dalībnieki regulāri piedalās Latvijas Informātikas (programmēšanas) olimpiādē un iegūst godalgotas vietas vai atzinības Rīgas līmenī. 2016. gadā viens no pulciņa dalībniekiem izcīnīja Atzinības rakstu Valsts olimpiādē.

Nodarbību laiki

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu