Vokālais ansamblis

Vadītājas Larisa Bleiberga un Nataļja Boreiko.

Šobrīd ansamblis turpina tās tradīcijas, kuras iedibināja Marina Glagoljeva ar 1.-2. klašu vokālo ansambli "Zvaniņi" un Valentīna Goldinova ar 5.-12. klašu vokālo ansambli.

Pieredzējušie skolas pedagogi vienmēr pamanīs un palīdzēs attīstīt skolēnu vokālās dotības.

Ar lepnumu varam atzīmēt, ka katru gadu vokālie kolektīvi ierindojas starp dažādu konkursu laureātiem. Vokālie ansambļi aktīvi uzstājas skolas koncertos, piedalās reģionālos izpildītāju konkursos.

Nodarbību laiks

Uz lapas sākumu