Учебный план средней школы

По новому стандарту

Skola piedāvās trīs virzienus:

1. virziens – Valodniecība un kultūra
2. virziens – Dabaszinātnes un tehnoloģijas
3. virziens – Uzņēmējdarbība un inženierzinātnes

Obligāti ir jāapgūst pamatkursi un izvēlētā virziena padziļinātās apguves kursi. Atkarībā no stundu saraksta skolēnam ir iespēja individuāli pielāgot izvēlētos padziļinātās apguves kursus.

Specializētos kursus var apgūt pēc izvēles (drīkst neizvēlēties vispār).

Pamatkursi (visos virzienos)
Latviešu valoda I
Literatūra
Svešvaloda I (B2) - angļu valoda
Svešvaloda I (B1) - vācu vai franču valoda
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūra un mūzika I
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība
1. virziens
Valodniecība un kultūra
2. virziens
Dabaszinātnes un tehnoloģijas
3. virziens
Uzņēmējdarbība un inženierzinātnes
Padziļinātās apguves kursi (izvēlas vienu virzienu)
Latviešu valoda un literatūra II
Svešvaloda II (C1)
Kultūra un māksla II
Pētniecības, radošā vai sabiedriskā darba īstenošana
Fizika II
Ķīmija II
Bioloģija II
Pētniecības, radošā vai sabiedriskā darba īstenošana

Dizains un tehnoloģija II
Programmēšana II
Matemātika un matemātiskā analīze II
Pētniecības, radošā vai sabiedriskā darba īstenošana

Specializētie kursi (nav obligāti, bet var izvēlēties vienu vai vairākus)

Mazākumtautību valoda un literatūra
Radošā rakstīšana
Psiholoģija
Mazākumtautību valoda un literatūra
Robotika

Mazākumtautību valoda un literatūra
Ekonomika

Papildu informācija:


По предыдущему стандарту

С 2011/2012 уч. г.

MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kopā

10.klase

11.klase

12.klase

Latviešu valoda
6
2
2
2

Mazākumtautību valoda un literatūra

12

4

4

4

Pirmā svešvaloda (angļu)

12

4

4

4

Matemātika

12

4

4

4

Informātika

3

2

1


Sports

6

2

2

2

Latvijas un pasaules vēsture

6

2

2

2

Fizika

9

3

3

3

Ķīmija

6

2

2

2

Bioloģija

6

2

2

2

Literatūra

6

2

2

2

Mūzika/Vizuālā māksla

2


2


Ekonomika

3


1

2

Ģeogrāfija

3

2

1


Kulturoloģija

3

1

1

1

IZGLĪTOJAMĀ MĀCĪBU SLODZE
95
32
33
30

Otrā svešvaloda*

9

3

2

4

Psiholoģija*

2

1

1


Tehniskā grafika*

22

* izvēles mācību priekšmeti.

Licence:

Начало страницы