Pensionētie skolotāji atgriežas skolā, lai mācītos

 Ap piecpadsmit pensionēto Rīgas skolotāju vairāku mēnešu garumā regulāri sēdās skolas skolā, lai apgūtu jaunas zināšanas un iejustos šodienas skolas dzīvē.

Šāda iespēja tika radīta brīvprātīgā darba projekta ”Sniedz roku!” ietvaros, ko laikā no 2013. gada aprīlim līdz decembrim ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu īstenoja Rīgas 22.vidusskolas kolektīvs.

Projekts paredzēja apzināt Rīgas 22.vidusskolas un reorganizētās Rīgas Mihaila Lomonosova un Rīgas Ļeva Tolstoja krievu vidusskolas pensionētos skolotājus, noskaidrot viņu vēlmes un vajadzības. Pie bijušajiem darba kolēģiem devās un viņus uzklausīja gan skolas tagadējie skolotāji, gan skolēni. Izrādījās, ka pensionētajiem pedagogiem joprojām interesē skolas sabiedriskā dzīve, un viņu lielākā vēlēšanās ir nevis sagaidīt aprūpētājus mājās, kā varētu šķist, bet gan neformālā vidē iegūt jaunas prasmes un zināšanas.

Rīgā mazākumtautību skolu pensionētajiem skolotājiem pašlaik ir ierobežotas iespējas piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Savā ziņā viņi ir pakļauti sociālās atstumtības riskam.

 Brīvprātīgie skolotāji un skolēni novadīja tematiskās nodarbības par tādām seniorus interesējošām tēmām kā Jāņu svinēšanas tradīcijas, floristika, dāvanu un Adventes vainaga gatavošana, veica apmācību datorprasmēs – elektroniskajā saziņas programmā Skype un meklēšanas programmā Google. Pavisam projektā iesaistījās seši brīvprātīgie skolotāji un aptuveni divdesmit brīvprātīgie 7.-11. klašu skolēni, kuri projekta noslēgumā saņēma brīvprātīgā darba sertifikātus.

Projektā ieguvēji bija visi tā dalībnieki – kā bijušie pedagogi, tā arī esošie un viņu skolēni. Skolēniem tika dota iespēja attīstīt tādas vērtīgas prasmes kā saskarsmes un komunikācijas prasme, pasākumu organizēšanas un uzstāšanās iemaņas, māka lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Viņi apliecināja, ka tikties ar bijušajiem skolotājiem, rūpēties par viņiem un sniegt jaunas zināšanas bijis interesanti, viņi to darījuši ar prieku. Savukārt pensionētie skolotāji atzina, ka šādi brīvprātīgā darba projekti ir nepieciešami arī turpmāk. Viņi arī izteica vēlēšanos turpināt tematiskās tikšanās.

Rīgas 22. vidusskolas kolektīvs savu iespēju robežās plāno turpināt paaudžu sadarbību arī pēc projekta beigām. Izmantojot projektā iegādāto spēļu inventāru, paredzēts turpināt arī vizītes un spēļu pēcpusdienas Rīgas pansionātos un bērnu namos, kas nu jau kļuvušas par tradicionālu Rīgas 22. vidusskolas brīvprātīgā darba pasākumu.

Projekta koordinatore, Rīgas 22. vidusskolas skolotāja Jana Vasile


Ielūgumi


Notiks pasākums „Dāvanu gatavošana un saiņošana”

2013. gada 27.augustā plkst. 13:00 Rīgas 22.vidusskolā 110. kabinetā notiks projekta „Sniedz roku” pasākumu „Dāvanu gatavošana un saiņošana.” Pasākuma laikā senioriem būs iespēja veidot dāvaniņas un iesaiņot tās. Izveidotās dāvaniņas var uzdāvināt saviem tuvajiem, draugiem, paziņām, mazbērniem. Pasākuma seniori varēs uzzināt informāciju par ziedu nozīmi, par krāsu nozīmi, par pušķu veidošanas principiem, kā arī varēs padzert tēju vai uzspēlēt kādu galda spēli.


 Brīvprātīgā darba projekts „Sniedz roku”

Palīdzēsim mūsu skolas pensionētajiem skolotājiem!

Sākot ar 2013.gada 8.aprīli Rīgas 22.vidusskolā notiek Rīgas Domes un izglītības departamenta atbalstītais brīvprātīgā darba projekts „Sniedz roku”. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Rīgas pilsētas pensionētajiem skolotājiem ar aprūpi, saziņu un informēšanu, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti

Projekts paredz:

 1. izveidot projekta darba grupu, kas sastāvēs no Rīgas 22. vidusskolas brīvprātīgajiem skolotājiem un skolēniem;
 2. apzināt pensionētos skolotājus un ar anketu palīdzību noskaidrot viņu vajadzības pēc informācijas, apmācībām, sadzīviskas palīdzības, ko varētu sniegt brīvprātīgie skolēni;
 3. izveidot skolēnu redakcionālu grupu, kas skolas mājaslapā www.r22vsk.lv regulāri (ne retāk kā reizi mēnesī) publicēs informāciju par skolas aktualitātēm, skolēnu radošajiem un mācību sasniegumiem un talantiem, kā arī gaidāmajiem pasākumiem skolā;
 4. izveidot senioru aprūpes grupu, kas, atsaucoties uz senioru lūgumu un iepriekš saskaņojot veicamo darbu apjomu, palīdzēs pensionētajiem skolotājiem sadzīves darbos, veiks nepieciešamos aprūpes pasākumus vai, iespējams, mācīs kādu vērtīgu prasmi, piemēram, informātiku. Senioru aprūpes grupa izplatīs arī informatīvu biļetenu.
 5. projekta gaitā, sākot ar jūniju un līdz projekta beigām, katru mēnesi rīkot tematisko tikšanos par seniorus interesējošām tēmām, piemēram, Dāvanu saiņošana un floristika”, „Skolēna gatavošanās skolai”. Projekta noslēgumā sarīkot Ziemassvētkiem un Jaunajam gada veltītu pasākumu.

AICINĀM ZVANĪT PA TELEFONU 26984222, UN JŪS BŪSIET UZKLAUSĪTI, UN JUMS PALĪDZĒS!

AICINĀM PIEDALĪTIES TEMATISKAJOS PASĀKUMOS!


Tematiskais pasākums „vasaras saulgriežus sagaidot”

2013.gada 18.jūnijā.

Šajā pasākumā mēs:

 • dzērām zāļu tējas,
 • dalījāmies pieredzē, kā grillēt gaļu vai kā siet sieru,
 • uzzinājām daudz ko jaunu par Jāņu zālēm,
 • ēdām Jāņu sieru, zemenes un zefīra torti,
 • dziedājām Līgo dziesmas,
 • spēlējām galda spēles.

 

 

Uz lapas sākumu Top