Radošie Saieti

Viena no skolas brīnišķīgākajām tradīcijām ir Radošie Saieti, kuri regulāri notiek skolā kopš 1987.gada. 2006.gada novembrī notika jau 28. Radošais Saiets. Katrs jauns Radošais Saiets atšķiras no iepriekšējā, taču pamata koncepcija un struktūra ir tradicionālas:

  • Dažāda vecuma komandu koncepcija. Katrā komandā ir skolēni no 5. līdz 12. klasei pa 12-20 cilvēkiem komandā, kurus apvieno kopēji uzdevumi un kopīgs radošais darbs.
  • Komandu vada komandieris- vecāko klašu skolēns, kuram ir līdzdalības pieredze Radošajos Saietos, kurš zina un īsteno Saietu normas, kuras nosaka Saieta Likums, pārvalda organizatorisko darbu un kuru ir apstiprinājis Saieta Štābs.
  • Kopīga komandas plānošana, komandas ieceres īstenošana, dažādu darbības veidu komandas refleksija.
  • Kā likums, nenotiek nekāda vērtēšana un vietu dalīšana par kādu darbības veidu. Vienīgais, kas tiek vērtēts Saietos ir Aktiermākslas konkurss.
  • Darbs pie komandas rezultāta, bet ne īslaicīga viena dalībnieka efektīguma.
  • Skolotāju loma Saietos - no vienkāršiem dalībniekiem līdz komandu konsultantiem. Var arī darboties kā patstāvīga skolotāju komanda.
  • Kopīgais Dziesmu Aplis, kurā piedalās visi Saietu dalībnieki.

Radošie Saieti nosaka skolas dzīvi apmēram divus mēnešus gadā: sagatavošanās mēnesis, 2-3 kulminācijas dienas un vēl apmēram mēnesi komanda turpina satikties, apspriest rezultātus un izdarīt secinājumus.

Uz lapas sākumu Top