Galvenais skolas mērķis – izglītības augstas kvalitātes nodrošināšana. Skola strādā ar licencētām vispārējām izglītības programmām visos izglītības etapos.

Jau vairākus gadus skolā tiek organizētas nodarbības skolēnu ievirzīšanai skolas dzīvē 5 – 6 gadu veciem bērniem. 2005. gadā skola ir saņēmusi Izglītības Ministrijas licenci šīm nodarbībām. Šajās nodarbībās mēs gaidām bērnus, kas apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.

Papildus informāciju par bērnu sagatavošanas grupām var saņemt pa tālruņiem 67274407, 29600253.

Pamatizglītības mazākumtautību programma veido prasmi mācīties, veikt pētnieciskus darbus un eksperimentēt pedagogu vadībā, apgūt zinātņu pamatus un dažādas tehnoloģijas, sniedz iespēju iegūt jaunrades pieredzi, pilnveidot savas valodu prasmes.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma piedāvā vidusskolas skolēniem vienmērīgu dabaszinību un humanitārā cikla mācību priekšmetu sadalījumu. Tas sniedz iespēju absolventiem iegūt ne vien vispārējo izglītību, bet arī iestāties jebkurā augstskolā pēc izvēles.


Uz lapas sākumu Top