Sagatavošanas grupa bērniem, kuri apgūst sagatavošanas programmu skolai bērnudārzos

Nodarbības sākas septembrī, bet visa mācību gada laikā var tai pievienoties arī bērni, kas neuzsāka tās apmeklēt savlaicīgi.

Mērķi:

 • bērnu psiholoģiska adaptācija jaunos apstākļos
 • intelektuālā attīstīšana: uzskatāmās darbības, uzskatāmi tēlainās, vārdiski loģiskās, radošās un kritiskās domāšanas attīstīšana
 • mācību darbības iemaņu - uzmanības, uztveres, paškontroles tālāka attīstīšana
 • komunikatīvo prasmju attīstīšana, lai veidotu veiksmīgu saziņu
 • pozitīvas mācību motivācijas veidošana

Pedagogi:

 • Jeļena Dubrova- pirmsskolas un sākumskolas skolotāja, logopēde
 • Natālija Jesipova - pirmsskolas un sākumskolas un pamatskolas skolotāja, logopēde
 • Anita Kunda – latviešu valodas pasniedzēja
 • Olga Ņikitina – pirmsskolas un sākumskolas skolotāja

Mācību laika plānojums:

Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā – pirmdienās un ceturtdienās. Nodarbību laiks: 17.00-19.00. Viena nodarbība ilgst 25 – 30 minūtes.

Nodarbību saraksts:

Ned. diena Nodarbības
Pirmdiena Matemātika Runas attīstība/ Logoritmika Latv. val. Modelēšana
Ceturtdiena Dabaszinības Ābeces mācība Rakstīšana Loģika

Nodarbībām nepieciešamie materiāli:

Nodarbības Materiāli
Latviešu valodaАlbūms А4, krāsainie zīmuļi
Matemātika1 burtnīca ar lielajām rūtiņām, krāsainie zīmuļi, 2 parastie zīmuļi (НВ), lineāls
Ābeces mācība/ Rakstīšana 1 burtnīca ar slīpo liniatūru, 1 burtnīca ar lielajām rūtiņām, pildspalva, parastais zīmulis, dzēšamgumija
Runas attīstībaKrāsainie zīmuļi (НВ), 2 parastie zīmuļi (НВ), pildspalvas (zila, zaļa un sarkana), 1 apvākota burtnīca ar slīpo liniatūru
LogoritmikaDejošanas čībiņas, svārki/šorti, T - krekliņš

Grupas tradīcijas:

 • Jaunā gada sagaidīšana (decembris)
 • Izlaidums (maijs)

Mācību priekšmeti

Matemātika, loģika, dabaszinības

Stundās bērni strādā ar uzdevumiem un spēlēm, kas saistīti ar apkārtējās vides iepazīšanu, tā attīstot domāšanu, prasmi noteikt priekšmetu būtiskās pazīmes, apkopot, vispārināt un klasificēt priekšmetu pēc daudzuma un kvalitātes.

Runas sttīstība

Galvenais uzdevums runas attīstīšanā – pareizrunas veidošana, tēlainas domāšanas attīstīšana, iztēles attīstīšana.

Darba etapi:

 • Runas uzmanības attīstīšana
 • Vārdu krājuma aktivizēšana
 • Dzirdes atmiņas un uzmanības aktivizēšana
 • Pirkstu veiklības attīstīšana
 • Artikulācijas vingrināšana
 • Dikcijas trenēšana
 • Darbs ar attēlu salikšanu pēc teksta un darbībām
 • Pareizu frāžu un teikumu veidošana

Logoritmika

Tā ir runas traucējumu profilaktika. Pamatā ir fonētiskās ritmizēšanas metode, kad bērni izpilda kustības ar ķermeni, galvu, rokām, atbilstoši speciālam runas materiālam.

Nodarbībās iekļauts:

 • Elpošanas vingrinājumi
 • Pirkstiņu spēles
 • Skaitāmpanti un tīrrunas vingrinājumi
 • Runas spēles
 • Uzmanības trenēšanas un ritma izjūtas vingrinājumi
 • Redzes un dzirdes uzmanības un atmiņas trenēšana

Ābeces mācība, rakstīšana

Sagatavošanas grupās strādā psihologi

 • Veic testēšanu
 • Vecāki var saņemt bezmaksas konsultācijas no skolas psihologiem un konsultatīvā centra darbiniekiem


Uz lapas sākumu Top