Mācību priekšmetu plāns pamatskolai

Skolēniem, kas uzsāk mācīties pēc jaunā standarta

No 2020./2021. m.g.

21011121 - Pamatizglītības mazākumtautību programma

Mācību joma un mācību priekšmets 1. 2.3.4.
5.6.7.
8.9.
Valodu mācību joma
latviešu valoda un literatūra 4

4

5

svešvalodas 2

3

3

mazākumtautības valoda un literatūra 4

3

3

Sociālā un pilsoniskā mācību jomā
sociālās zinības 1

 

1

ētika

sociālās zinības un vēsture  

2

 

Latvijas un pasaules vēsture  

 

2

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
vizuālā māksla 1

1

1

mūzika 1

1

1

teātra māksla  

 

 

Dabaszinātņu mācību joma
dabaszinības* 2

2

 

ķīmija  

 

 

fizika  

 

 

bioloģija  

 

2

ģeogrāfija  

 

2

Matemātikas mācību joma
matemātika** 4

4

5

Tehnoloģiju mācību joma
dizains un tehnoloģijas 1

2

1

datorika  

1

2

inženierzinības  

 

1

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā
sports un veselība 2

3

3

 Skolēniem, kas turpina mācīties pēc iepriekšējā standarta

Pamatizglītības mazākumtautību programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāns 2017./2018.mācību gadam un turpmāk, 5. modelis.

 

Klases

Izglītības jomas un mācību priekšmeti3.6.9.

Valoda

Latviešu valoda un literatūra445

Mazākumtautības valoda (krievu)542

Svešvaloda233

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

Matemātika46

4

1

Informātika


 

 


 

1

 

 

 

Datorika*1 1

Dabaszinības22

 

 

 

Bioloģija

 

 

 

 

 

 

1

1

Fizika

 

 

 

 

 

 

 1

1

Ķīmija

 

 

 

 

 

 

 1

1

Ģeogrāfija

 

 

 

 

 

 

1

1

Cilvēks un sabiedrība

Latvijas vēsture

 

 

 

 

 

11

Pasaules vēsture

 

 

 

 

 

11

Sociālās zinības**0.511

Kristīgā mācība / Ētika***0.5


 

 


 

 

Mājturība un tehnoloģijas111

Sports222

Māksla

Literatūra

 

 

 22

Mūzika111

Vizuālā māksla111

Izglītojamā maksimālā mācību stundu slodze nedēļā243034

latviešu valodā

bilingvāli

mazākumtautības valodā

*mācību priekšmeta “Datorika” 1.-3.klasei, 4.-6.klasei un 7.-9.klasei standarti saskaņoti ar Valsts izglītības satura centru, 2016.gada 28.jūlija dokuments Nr.1-10/883 “Par izglītības iestādes izstrādātajiem mācību priekšmeta standartiem”

** mācību priekšmeta “Sociālās zinības” satura apguve notiek 1. un 3.mēneša nedēļās

*** mācību priekšmeta “Kristīgā mācība /Ētika” satura apguve notiek 2. un 4.mēneša nedēļās

Licence:

Uz lapas sākumu