Mācību priekšmetu plāns pamatskolai

Skolēniem, kas uzsāk mācīties pēc jaunā standarta

No 2020./2021. m.g.

Mācību joma un mācību priekšmets 1. klase 4. klase 7. klase
Valodu mācību joma
latviešu valoda un literatūra 4 4 5
svešvalodas 2 3 3
mazākumtautības valoda un literatūra 4 3 3
Sociālā un pilsoniskā mācību jomā
sociālās zinības 1   1
sociālās zinības un vēsture   2  
Latvijas un pasaules vēsture     2
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
vizuālā māksla 1 1 1
mūzika 1 1 1
teātra māksla      
Dabaszinātņu mācību joma
dabaszinības* 2 2  
ķīmija      
fizika      
bioloģija     2
ģeogrāfija     2
Matemātikas mācību joma
matemātika** 4 4 5
Tehnoloģiju mācību joma
dizains un tehnoloģijas 1 2 1
datorika   1 2
inženierzinības     1
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā
sports un veselība 2 3 3

 Skolēniem, kas turpina mācīties pēc iepriekšējā standarta

Pamatizglītības mazākumtautību programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāns 2017./2018.mācību gadam un turpmāk, 5. modelis.

 

Klases

Izglītības jomas un mācību priekšmeti

1.

2.

3.

4.

5.

6.


8.

9.

Valoda

Latviešu valoda un literatūra


4

4


4

4


5

5

Mazākumtautības valoda (krievu)


5

5


4

4


2

2

Svešvaloda


2

2


3

3


3

3

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

Matemātika


4

4


6

64

1

4

1

Informātika


 

 


 

1

 

 

 

Datorika*


1

1


1

 


1

1

Dabaszinības


1

2


2

2

 

 

 

Bioloģija

 

 

 

 

 

 1

1

1

1

Fizika

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

Ķīmija

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

Ģeogrāfija

 

 

 

 

 

 1

1

1

1

Cilvēks un sabiedrība

Latvijas vēsture

 

 

 

 

 

1


1

1

Pasaules vēsture

 

 

 

 

 

1


1

1

Sociālās zinības**


0.5

0.5


1

1


1

1

Kristīgā mācība / Ētika***


0.5

0.5


 

 


 

 

Mājturība un tehnoloģijas


1

1


1

1


1

1

Sports


2

2


2

2


2

2

Māksla

Literatūra

 

 

 


2

2


2

2

Mūzika


1

1


1

1


1

1

Vizuālā māksla


1

1


1

1


1

1

Izglītojamā maksimālā mācību stundu slodze nedēļā


23

24


28

30


34

34

latviešu valodā

bilingvāli

mazākumtautības valodā

*mācību priekšmeta “Datorika” 1.-3.klasei, 4.-6.klasei un 7.-9.klasei standarti saskaņoti ar Valsts izglītības satura centru, 2016.gada 28.jūlija dokuments Nr.1-10/883 “Par izglītības iestādes izstrādātajiem mācību priekšmeta standartiem”

** mācību priekšmeta “Sociālās zinības” satura apguve notiek 1. un 3.mēneša nedēļās

*** mācību priekšmeta “Kristīgā mācība /Ētika” satura apguve notiek 2. un 4.mēneša nedēļās

Licence:

Uz lapas sākumu