Uzņemšana skolā

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) sagatavots informatīvu materiāls par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs:


Pretendenti uz 1. klasi

Pretendentu reģistrāciju uz 1. klasi klātienē pieņemam pirmdienās no 16:00 līdz 18:00.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137. Rīgā 2015.gada 27.janvārī.


1. klasē

Rīgas Domes saistošie noteikumi Nr. 137 no 27.01.2015.: "Pēc Iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā bērna likumiskais pārstāvis 10 kalendāro dienu laikā iesniedz Iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādes 1.klasē vai par iesnieguma atsaukšanu."

Lai uzņemtu skolēnu 1. klasē Jums skolā ir jāuzraksta iesniegums un jāpievieno MK noteikumos Nr. 591 no 13.10.2015 norādītie dokumenti:

  • iepriekš iegūtās izglītības (ja ir) apliecinoša dokumenta kopija (izziņa par 5/6-gadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai programmas apguvi), uzrādot oriģinālu direktoram;
  • bērna medicīnisko karte (veidlapa Nr. 026/u);
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu direktoram.

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli lūdzam izziņas par 5/6-gadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai programmas apguvi kopiju un bērna medicīnisko karte (veidlapa Nr. 026/u) nodot skolā līdz 2021. gada. 1. jūlijam.

Piedāvājam iesniegumu iesniegt elektroniski, lietojot Valsts pārvaldes pakalpojuma portāla https://www.latvija.lv/ --> iesniegumu iestādei vai parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz skolas e-pastu r22vs@riga.lv. Šādā gadījumā lūgums ieskenēt iepriekš iegūtās izglītības (ja ir) un aizgādību apliecinošo dokumentu un pievienot tos iesniegumam vietnē https://www.latvija.lv/ vai elektroniski parakstīt iesniegumu kopā ar pievienotajām kopijām vienā eDOC formāta datnē un atsūtīt uz skolas e-pastu. Iesnieguma veidlapa:

Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce notiks 2021. gada 9.jūnijā plkst.18.00  tiešsaistē Microsoft Teams vidē. Saiti (adresi) uz sapulci saņemsiet savā e-pastā, kuru norādījāt iesniegumā uz skolu.


10. klasē

Vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā tiks organizēts uz Rīgas pašvaldības skolām, kuras kā uzņemšanas kritēriju noteikušas iestājpārbaudījumu. Iestājpārbaudījums notika 2021. gada 10. jūnijā.

RD IKSD informācija presei (07.04.2021.)

Papildiespēja pieteikties kombinētajam iestājpārbaudījumam (07.07.2021) 

Video Vienotie iestājpārbaudījumi daļā Rīgas vidusskolu (15.04.2021.)

   Iestājpārbaudījuma norises kārtība 2021. gada 10. jūnijā un turpmākā rīcība

Dokumenti:

Tālrunis papildu inforormācijai 29600253.

Iestājpārbaudījuma rezultāti uz 10. klasi

Uzņemtajiem skolēniem jāiesniedz skolā medicīnisko karti 18., 19. vai 21. jūnijā no 9:00 līdz 15:00 208. telpā. Ja medicīniskā karte netiks iesniegta norādītajā termiņā, tad vietu piedāvāsim nākamajam pretendentam. Ja atbrīvosies vieta, tad mēs sazināsimies ar pretendentu no rezerves saraksta.

 Valodniecība un kultūra
1651    uzņemts
1669    uzņemts
3103    uzņemts
1665    uzņemts
1426    uzņemts
1641    uzņemts
1680    uzņemts
3144    uzņemts
1699    uzņemts
1646    uzņemts
1673    uzņemts
5353    uzņemts
1660    uzņemts
1704    uzņemts
5361    uzņemts
2609    uzņemts
1677    uzņemts
1999    uzņemts
5292    uzņemts
5451    uzņemts
1685    uzņemts
1650    rezervē
3101    rezervē
1670    rezervē
5325    rezervē
1689    rezervē
2013    rezervē
4457    rezervē
1644    rezervē
4450    rezervē
1682    rezervē
1664    rezervē
3232    rezervē
5692    rezervē
1653    rezervē
1997    rezervē
5342    rezervē
1688    rezervē
2043    rezervē
1686    rezervē
1671    rezervē
1658    rezervē

Dabaszinātnes un tehnoloģijas
5301    uzņemts
2757    uzņemts
1690    uzņemts
1406    uzņemts
2895    uzņemts
1332    uzņemts
1656    uzņemts
1647    uzņemts
2005    uzņemts
3116    uzņemts
1288    uzņemts
5202    rezervē
5305    rezervē
5315    rezervē
3691    rezervē
1123    rezervē
3247    rezervē
1596    rezervē
5311    rezervē
1694    rezervē
1649    rezervē
2031    rezervē
2879    rezervē
3513    rezervē
1127    rezervē
5338    rezervē

Uzņēmējdarbība un inženierzinības
1958    uzņemts
1668    uzņemts
1679    uzņemts
3122    uzņemts
1683    uzņemts
1692    uzņemts
1666    uzņemts
1408    uzņemts
2855    uzņemts
1652    uzņemts
1695    uzņemts
3057    uzņemts
1672    uzņemts
5672    uzņemts
1648    uzņemts
1667    uzņemts
5671    uzņemts
1643    uzņemts
1642    uzņemts
1118    uzņemts
1657    uzņemts
2009    uzņemts
1659    uzņemts
5698    uzņemts
1944    uzņemts
1443    uzņemts
1661    uzņemts
1414    uzņemts
1442    uzņemts
1698    uzņemts
1691    uzņemts
2050    uzņemts
1919    rezervē
2880    rezervē
1678    rezervē
3109    rezervē
1287    rezervē
1413    rezervē
3123    rezervē
3177    rezervē
1703    rezervē
1996    rezervē
2756    rezervē
5336    rezervē
2015    rezervē
1676    rezervē
5334    rezervē
2047    rezervē
1654    rezervē
3178    rezervē
2022    rezervē


2.-9. un 11.-12. klasēs

Informāciju jautājiet skolas direktora vietniecei Innai Jovļevai (tālr.Nr. 67274407) vai sekretārei (tālr.Nr. 67846826).

Sagatavošanas skolai grupa

Diemžēl šobrīd Latvijas valdība nav atļāvusi atvērt sagatavošanas skolai grupas. Ja vēlaties saņemt jaunumus par izmaiņām, lūdzu, reģistrējieties šeit: https://forms.office.com/r/WTN8F7fz9y


Uz lapas sākumu