Uzņemšana skolā

 Uzņemšanas kārtība Rīgas 22. vidusskolā (10.05.2022.)


Pretendenti uz 1. klasi

Pretendentu reģistrāciju uz 1. klasi klātienē pieņemam pirmdienās no 16:00 līdz 18:00.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137. Rīgā 2015.gada 27.janvārī.


1. klasē

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) sagatavots informatīvu materiāls par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs:

Rīgas Domes saistošie noteikumi Nr. 137 no 27.01.2015.: "Pēc Iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā bērna likumiskais pārstāvis 10 kalendāro dienu laikā iesniedz Iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādes 1.klasē vai par iesnieguma atsaukšanu."

Lai uzņemtu skolēnu 1. klasē Jums skolā ir jāuzraksta iesniegums un jāpievieno MK noteikumos Nr. 11 no 11.01.2022. norādītie dokumenti.

Piedāvājam iesniegumu iesniegt elektroniski, lietojot Valsts pārvaldes pakalpojuma portāla https://www.latvija.lv/ --> iesniegumu iestādei vai parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz skolas e-pastu r22vs@riga.lv. Iesnieguma veidlapa:


10. klasē

Vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā tiks organizēts uz Rīgas pašvaldības skolām, kuras kā uzņemšanas kritēriju noteikušas iestājpārbaudījumu.

RD IKSD informācija presei (07.04.2021.)

Tīmekļseminārs "Vienotie iestājpārbaudījumi Rīgas ģimnāzijās un vidusskolās" https://www.youtube.com/watch?v=73imxqCF6as (25.03.2022.)

Iestājpārbaudījums uz 10. klasēm Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās notiks 2022. gada 3. jūnijā plkst. 10.00. Papildtermiņš (COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām) 14.06.2022. plkst.10.00.

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumam, lai turpinātu mācības Rīgas vispārizglītojošo skolu 10. klasēs tiks atvērta  20. maijā. Pieteikšanās poga pieejama šādos laika periodos: 10. klasēm no 20. maija plkst. 9.00 līdz 1. jūnija plkst. 9.00. (11.05.2022.)

Iestājpārbaudījuma ilgums 3 stundas neieskaitot starpbrīžus.

Iestājpārbaudījums sastāvēs no 2-3 daļām (pēc izglītojamā izvēles un skolu prasībām uzņemšanai 10.klasē):

1.daļa: svešvaloda (angļu vai vācu); 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis); 3.daļa: matemātika (augstākais līmenis). Skolas savos izdotajos iekšējos noteikumos norāda, kuras no daļām tiks ņemtas par pamatu uzņemšanai Jūsu skolas vidējās izglītības programmā. Ir iespējami tikai 3 izvēļu varianti:

  • 1.daļa: svešvaloda (angļu vai vācu); 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis);
  • 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis); 3.daļa: matemātika (augstākais līmenis);
  • 1.daļa: svešvaloda (angļu vai vācu); 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis); 3.daļa: matemātika (augstākais līmenis).

 Rezultāti tiks paziņoti 5 darba dienu laikā publicējot kodētu pretendentu rezultātu protokola izdruku Departamenta tīmekļvietnē www.iksd.riga.lv.

Skolas un Ģimnāzijas var uzņemt izglītojamos 10.klasē, ja izglītojamais ir kārtojis vienoto iestājpārbaudījumu un mācību sasniegumi, beidzot 9.klasi (gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību), atbilst šādiem kritērijiem:

  • vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm;
  • vērtējums latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm.

Papildu informācija (skolu saraksts, iestājpārbaudījumu norises apraksts, pieteikšanās kārtība u.c.) tiks publicēta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnē www.izglitiba.riga.lv.

   Iestājpārbaudījuma norises kārtība 2021. gada 10. jūnijā un turpmākā rīcība

Dokumenti:

Tālrunis papildu informācijai 29600253.

Iestājpārbaudījuma rezultāti uz 10. klasi

Informācija būs pēc iestājpārbaudījuma norises.


2.-9. un 11.-12. klasēs

Informāciju jautājiet skolas direktora vietniecei Innai Jovļevai (tālr.Nr. 67274407) vai sekretārei (tālr.Nr. 67846826).

Sagatavošanas skolai grupa

Diemžēl šobrīd Latvijas valdība nav atļāvusi atvērt sagatavošanas skolai grupas. Ja vēlaties saņemt jaunumus par izmaiņām, lūdzu, reģistrējieties šeit: https://forms.office.com/r/WTN8F7fz9y


Uz lapas sākumu