Literārās jaunrades pulciņš

  Literārais pulciņš - tas ir ne tikai darbs ar talantīgiem bērniem, bet arī radošo spēju un redzesloka paplašināšana un mīlestības uz mākslas vārdu radīšana.

Nodarbības ar 2.-7. klases skolēniem notiek spēļu un aizraujošā veidā. Vecāku klašu (8.-12. klases) audzēkņi prioritāte ir darbs ar tekstu. Pulciņa programmā ir folklora, proza, dzeja un tikšanās ar pazīstamiem autoriem.

 Kopš 2012. gada pulciņa dalībnieki aktīvi piedalās Latvijas skolēnu-dzejnieku  čempionātā un iegūst godalgotas vietas.

Audzēkņi regulāri sadarbojas ar izdevniecībām un izdevumiem bērniem un publicē tur savus darbus.

Nodarbību laiki


Uz lapas sākumu