Klubs "Debates"

Vadītāja Natālija Šķestere.

 Debašu klubs skolā strādā kopš 2006. gada. Klubā darbojas aptuveni 45 skolēni no 5. līdz 12. klasei. Arī mūsu skolas absolventi regulāri ierodas uz skolas rīkotajiem turnīriem kā organizatori un tiesneši.

Debates - tā ir ne tikai intelektuāla lomu spēle, kas imitē likumprojektu aizstāvēšanu Lielbritānijas parlamentā, bet arī jauniešu kustība un mācību tehnoloģija. Tās mērķis ir formēt kritisko domāšanu un prasmi uzstāties publiski.

Kluba audzēkņi apgūst argumentēšanas teorijas kursu (argumenta struktūra, tēzes kritēriji, loģikas pamati, opozīcija un kontrargumenti), analītikas pamatus (datu ieguve, sistematizācija, analīze) un darbu ar jautājumiem un iebildumiem.

 Katru gadu skolas telpās notiek starptautiskie debašu turnīri. Tajos piedalās komandas no vairākām valstīm.

Vēl gada laikā notiek 5-6 reģionālie turnīri, kuros piedalās 5.-7. klašu audzēkņi.

Nodarbību laiki

Hronika

Uz lapas sākumu Top