Учебный план основной школы

По говому стандарту

С 2020/2021 уч.г.

21011121 - Pamatizglītības mazākumtautību programma

Mācību joma un mācību priekšmets 1. 2.3.4.
5.6.7.
8.9.
Valodu mācību joma
latviešu valoda un literatūra 4

4

5

svešvalodas 2

3

3

mazākumtautības valoda un literatūra 4

3

3

Sociālā un pilsoniskā mācību jomā
sociālās zinības 1

 

1

ētika

sociālās zinības un vēsture  

2

 

Latvijas un pasaules vēsture  

 

2

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
vizuālā māksla 1

1

1

mūzika 1

1

1

teātra māksla  

 

 

Dabaszinātņu mācību joma
dabaszinības* 2

2

 

ķīmija  

 

 

fizika  

 

 

bioloģija  

 

2

ģeogrāfija  

 

2

Matemātikas mācību joma
matemātika** 4

4

5

Tehnoloģiju mācību joma
dizains un tehnoloģijas 1

2

1

datorika  

1

2

inženierzinības  

 

1

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā
sports un veselība 2

3

3


Licence:

Начало страницы