Приём в школу 

 Uzņemšanas kārtība Rīgas 22. vidusskolā (10.05.2022.)


Собрание родителей 

Собрание родителей будущих первоклассников состоится 14.06.2022 в 18:00 в актовом зале Рижской 22-й школы.

Pretendenti uz 1. klasi

Pretendentu reģistrāciju uz 1. klasi klātienē pieņemam pirmdienās no 16:00 līdz 18:00.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137. Rīgā 2015.gada 27.janvārī.


1 класс

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) sagatavots informatīvu materiāls par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs:

Правила Рижской думы Nr. 137 no 27.01.2015. гласят: «После получения сообщения от Учреждения (Рижская средняя школа №22) о включение ребёнка в список претендентов в 1 класс, законный представитель ребёнка в течение 10 календарных дней подаёт заявление Учреждению  о приёме ребёнка в 1 класс либо об отзыве заявления.

Для приёма ребёнка в 1 класс Вам в школе надо написать заявление и приложить указанные в правилах MK noteikumi Nr. 11 no 11.01.2022. указанные документы.

Предлагаем подать заявление электронно, используя портал https://www.latvija.lv/ --> iesniegums iestādei или подписать его электронной подписью, выслав на школьный электронный адрес r22vs@riga.lv. Форма заявления:


10 класс

Mūsu skolas 10. klasēs ir dažas brīvas vietas. Aicinām pievienoties mūsu vidusskolai!

Поступая в Рижскую 22 среднюю школу, учащийся должен пройти вступительное тестирование в 10 класс. 

Uzņemšana 10. klasē - pieteikšanās konkursam

RD IKSD mājas lapā ir publicēta informācija par pieteikšanos apvienotajam  iestājpārbaudījumam skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2022./2023.gadā. https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=pieteiksanas-vienotam-iestajparbaudijumam-rigas-skolu-un-valsts-gimnaziju-10-klase-9214 Sadaļā  “PAPILDU INFORMĀCIJA” ir ievietota informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšanu. Norādām, ka informācija tiek papildināta! (19.05.2022.)

RD IKSD informācija presei (07.04.2022)

Tīmekļseminārs "Vienotie iestājpārbaudījumi Rīgas ģimnāzijās un vidusskolās" https://www.youtube.com/watch?v=73imxqCF6as (25.03.2022.)  

Iestājpārbaudījums uz 10. klasēm Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās notiks 2022. gada 3. jūnijā plkst. 10.00. Papildtermiņš (COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām) 14.06.2022. plkst.10.00.

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumam, lai turpinātu mācības Rīgas vispārizglītojošo skolu 10. klasēs tiks atvērta  20. maijā. Pieteikšanās poga pieejama šādos laika periodos: 10. klasēm no 20. maija plkst. 9.00 līdz 1. jūnija plkst. 9.00. (11.05.2022.)

Iestājpārbaudījuma ilgums 3 stundas neieskaitot starpbrīžus.

Iestājpārbaudījums sastāvēs no 2-3 daļām (pēc izglītojamā izvēles un skolu prasībām uzņemšanai 10.klasē):

1.daļa: svešvaloda (angļu vai vācu); 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis); 3.daļa: matemātika (augstākais līmenis). Skolas savos izdotajos iekšējos noteikumos norāda, kuras no daļām tiks ņemtas par pamatu uzņemšanai Jūsu skolas vidējās izglītības programmā. Ir iespējami tikai 3 izvēļu varianti:

  • 1.daļa: svešvaloda (angļu vai vācu); 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis);
  • 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis); 3.daļa: matemātika (augstākais līmenis);
  • 1.daļa: svešvaloda (angļu vai vācu); 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis); 3.daļa: matemātika (augstākais līmenis).

 Rezultāti tiks paziņoti 5 darba dienu laikā publicējot kodētu pretendentu rezultātu protokola izdruku Departamenta tīmekļvietnē www.iksd.riga.lv.

Skolas un Ģimnāzijas var uzņemt izglītojamos 10.klasē, ja izglītojamais ir kārtojis vienoto iestājpārbaudījumu un mācību sasniegumi, beidzot 9.klasi (gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību), atbilst šādiem kritērijiem:

  • vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm;
  • vērtējums latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm.

 Papildu informācija (skolu saraksts, iestājpārbaudījumu norises apraksts, pieteikšanās kārtība u.c.) tiks publicēta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnē www.izglitiba.riga.lv.

Документы:

Контактный телефон для получения дополнительной информации-29600253.

Iestājpārbaudījuma rezultāti uz 10. klasi

Konkursa rezultāti. Atvērt jaunā logā.

Uzņemšanas komisijai līdz 20.06.2022. plkst.13.00 jāiesniedz šādi dokumenti:
1) iesniegums (viena no vecākiem vai to likumīgā pārstāvja parakstīts);
2) apliecība par vispārējo pamatizglītību;
3) sekmju izraksts par vispārējo pamatizglītību;
4) sertifikāts par valsts valodas zināšanām (ja ir);
5) medicīnas karte

Dokumentu paketi var iesniegt:
1) skolā 208. kabinetā (no 9.00 līdz 16.00)
2) elektroniski, caur portālu https://latvija.lv/
3) elektroniski, parakstītu ar elektronisko parakstu , e-pasts: r22vs@riga.lv


2-8 и 11-12 классы

Информацию можно получить у завуча школы Иовлевой Инны Анатольевны (р.т. 67274407) или секретаря (р.т. 67846826).

Подготовка к школе

 К сожалению, на данный момент правительство Латвии не открывает работу групп подготовки при школах. Если Вы желаете получать новости об изменениях в работе группы подготовки, пожалуйста, зарегистрируйтесь тут: https://forms.office.com/r/WTN8F7fz9yНачало страницы Uz lapas sākumu