ESF projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) 

Uz lapas sākumu Top