[Ученикам] [Родителям] [События] [Фотоальбом]
[Проекты] [Документы]


Лого

Riga LV LogoРижская средняя школа №22 - учреждение, находящееся в подчинении Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.


Уважаемые родители будущих 1 классов!

Vecāku sapulce topošo 1. klašu skolēniem notiks 13.06.2023. plkst.17.00 Rīgas 22. vidusskolas aktu zālē.

Iesniegumu par bērna iestāšanos 1. klasē jāiesniedz 10 kalendāro dienu laika no brīža, kad Jūs saņēmāt no skolas vēstuli par Jūsu bērna uzņemšanu 1. klasē, iesniegumam jāpievieno bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u). Bērna medicīnisko karti jāiesniedz skolā pēc iespējās ātrāk, vēlams kopā ar iesniegumu.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka izglītojamais tiks reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā tikai pēc bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) iesniegšanas skolā (Ministru kabineta 11.01.2022. noteikumu Nr. 11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē" 4.3. punkts, 6. punkts)Skolēna karte

Lai jaunajā mācību gadā 1., 5. un 10. klašu skolēni sabiedriskajā transportā varētu pārvietoties bez maksas, "Rīgas satiksme" aicina vecākus noformēt Skolēna karti portālā www.eriga.lv Lasīt tālāk.

Par izglītojamo ēdināšanu

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.


 Фото

 Школа №22 - это школа, куда приходят учиться: не просто получать знания, но и применять их, отстаивать своё, собственное, а не навязанное учебником, мнение. Это та школа, где понимают, насколько важно уравновесить на чаше весов учебу и личность ученика; в погоне за знаниями не потерять, а, наоборот, обрести своё "я". В школе №22 есть жизнь, которая течет, увлекает в свой поток, кипит, бурлит не переставая.

Информацию о поступлении можно получить по телефонам 67846826, 29600257, 67846829, 67274407, 22323292

(См. подробную информацию...)


skola2007

Начало страницы Uz lapas sākumu