Концерт 18 ноября

17 ноября в нашей школе прошёл концерт, посвящённый Дню провозглашения независимости Латвийской Республики. В этот день выступали многие ученики, как начальной, так и основной и средней школы. Ученики начальной школы рассказали стихотворение и спели, ученики 11 класса исполнили танец, ученики 9Б рассказали эпифанию Иманта Зиедониса "Daudz prieka man gājis secen". На концерте 3, 9 и 11 классы также исполнили песни "Debesis iekrita Tevī" и "Mana Dziesma".

  


Piedalāmies pasākumos

 11. klases skolniece, Natalija Artamonova ar savu pedagoģi Irinu Parakhneviču piedalījās “Balva Cilvēka Izaugsmei” ceremonijā,kas notika ar ASV vēstniecības atbalstu. Tur Natalija izpildīja dziesmu “Pāde”. Apbalvošana tika translētā Re TV kanālā. Par savu piedalīšanos Natalija saņēma pateicību no organizātoriem.

 Infografikas par ēdināšanu skolās no 01.10.2022.

 Atvērt PDF datnē

20220926_skolas_edinasana_Slide1

20220926_skolas_edinasana_Slide2

20220926_skolas_edinasana_Slide3

20220926_skolas_edinasana_Slide4

20220926_skolas_edinasana_Slide5

20220926_skolas_edinasana_Slide6

Pedagogu streiks

Valdības un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pārstāvji vienojušies par kompromisu attiecībā uz pedagogu atalgojumu un slodzēm un par plānotā streika atcelšanu. 19.septembrī turpinām mācību procesu ierastajā režīmā.

19.septembrī Latvijas skolotāji plāno uzsākt beztermiņa streiku.

Rīgas 22. vidusskolas 45 pedagogi nolēma piedalīties streikā vienu dienu 19.09.2022. Aicinām mūs atbalstīt un kopīgi iestāties par izglītības sistēmas sakārtošanu. Piedalāmies,

  • lai aktualizētu ieilgušo krīzi izglītības sistēmā;
  • lai mūsu bērniem turpmākajā izglītības procesā nezustu izglītības kvalitāte kritiska pedagogu trūkuma dēļ;
  • lai pievērstu sabiedrības un valdības uzmanību pedagogu pārslodzei, kas saistīta ar kompetencēs balstītās pieejas īstenošanai nepieciešamo mācību materiālu izstrādi;
  • iestātos par sabalansētu pedagoga slodzi, nodrošinot ne vairāk kā 60% darba laika kontaktstundām un ne mazāk kā 40% darba laika pārējo pienākumu izpildei;
  • iestātos par taisnīgu valdības pieņemto lēmumu īstenošanu.

Skolotāji iestājas par izglītību kā valstisku prioritāti visās jomās. Šobrīd streiks ir vienīgais risinājums, lai mēs tiktu sadzirdēti. Streikosim vienu dienu 19. septembrī.

Jebkuram skolotājam ir tiesības turpināt streiku par mācību procesa organizēšanu, ja kāds no skolotājiem izteiks velmi turpināt streiku informēsim e-klases vēstulē. 

Tā kā pārmaiņas ir iespējamas tikai kopīgiem spēkiem, būsim saprotoši, sadarbosimies un atbalstīsim viens otru.

Rīgas 22. vidusskolas kolektīvs


Par izglītojamo ēdināšanu

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

Papildu informācija:

Samaksas kārtība par ēdināšanu:

MAKSA PAR LAUNAGU (viena ēdienreize) – 0,77 eiro (ar PVN).

Bezskaidras naudas maksājumus var veikt ar zemāk norādītajiem rekvizītiem:
SIA „FRISTAR",
Reģ.Nr.40003658252
A/S „Swedbank"
Konts: LV60 HABA 0551 0062 27404

Lai pirmdien bērns varētu ēst launagu, maksājums par nākamo nedēļu jāveic līdz iepriekšējās nedēļas ceturtdienai (ieskaitot). Maksājumi, kurus nevar identificēt, tiks nosūtīti atpakaļ un bērns netiks barots.

Nepieciešamā informācija, kas OBLIGĀTI jānorāda, maksājot ar bankas pārskaitījumu:
· skolas nosaukums
· bērna vārds un uzvārds
· klase
· maksājuma periods (piemēram: 05.09.2022 līdz 10.09.2022 - 5 dienas).

Informācija par launaga atteikšanu

Ja ir veikta samaksa par launagu, skolas kavējuma gadījumā un arī atgriežoties skolā, lūdzam attiecīgajā dienā no plkst. 7.30 līdz plkst. 8.30 informēt skolas ēdnīcu, nosūtot SMS uz tārl. 29 796 073. SMS jānorāda pilns skolēna vārds, uzvārds, klase, datums vai datumi, kad launags tiek atteikts. Paraugs: Atsaku launagu Jānim Ozolam, 2.a kl., 05.02.2023.

Lūgums savlaicīgi brīdināt par bērna neierašanos vai atgriešanos skolā!

Launaga atteikšana – talr. 29 796 073 (tikai sms!!!).

Ar cieņu un pateicību par sadarbību, jūsu SIA FRISTAR.

Начало страницы Uz lapas sākumu