Īstenotie/tekošie projekti 

 1. Biedrības Padome radīja, apsprieda un apstiprināja Biedrības Nolikumu (01.-03.2010.)
 2. Tika piereģistrēta Biedrība. Vecāki, kuri darbojās Vecāku komitejā, kļuva par Biedrības dibinātājiem un turpmāk- par Biedrības Padomi (03.2010.)
 3. Tika noslēgts līgums par grāmatvedības pakalpojumiem Biedrībai par 50Ls + PVN mēnesī (03.2010.)
 4. Tika organizēts papildus izglītības nodrošinājums- skolotāju darba apmaksa saskaņā ar administrācijas iesniegto tāmi (03.2010.)
 5. Tika apbalvoti sekmīgākie 2010./2011.m.g. skolēni – nopirktas dāvanas (grāmatas par 100 Ls), Biedrības dalībnieki piedalījās apsveikšanā (05.2010)
 6. Tika organizēta palīdzība 2011.g. vasaras nometnes organizēšanā (06.2010.)
 7. Apmaksāta 10 bērnu dalība vasaras nometnē (daļa no maznodrošinātām ģimenēm, daļa- par mācību sasniegumiem) (06.2011.)
 8. 2011.g. augustā tika uzstādīts žogs skolas pagalmā un tagad mūsu skolas pagalms ir droši aizsargāts! (08.2011.)
 9. Septembrī tika nodrošināta ēdināšana vienam bērnam no maznodrošinātas ģimenes.
 10. Tika papildināts ar trūkstošām mācību grāmatām skolas bibliotēkas fonds (iepirktas grāmatas par 350 Ls, saskaņā ar tāmi) (09.2011)
 11. Biedrības Padome apstiprināja materiālo palīdzību skolai, nodrošinot to ar tualetes papīru un šķidrajām ziepēm par 100 Ls mēnesī. Septembrī ziepes un papīrs tika iepirkti (115 Ls).
 12. Tika sniegts atbalsts 10.-12.klašu angļu valodas olimpiādes dalībniekiem (apmaksāta dalības maksa, 10.2011.)

TAS VISS TIKA SASNIEGTS PATEICOTIES SKOLĒNU VECĀKU INICIATĪVAI, PAR ZIEDOJUMIEM UN BIEDRU NAUDU!!! LIELS PALDIES VISIEM, KAS PIEDALĪJĀS!!! 

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu