Mūsu plāni/projekti

  1. Pielikt papildus margas uz trepēm sākumskolas skolēniem;
  2. Nodrošināt dokumentu kopēšanas iespēju skolotāju istabā; 
  3. Palīdzēt skolai ierīkot ugunsdrošības signalizāciju;
  4. Organizēt skolēnu nodrošinājumu ar dzeramo ūdeni;
  5. Izstrādāt LKIF projektu „Kopā ar ģimeni un skolu”
  6. Meklēt citus labdarības/sponsorpalīdzības projektus/programmas;
  7. Iesaistīt vecākus brīvprātīgajās iniciatīvās;
  8. Attīstīt bibliotēkas fondu;
  9. Palīdzēt organizēt skolēnu brīvo laiku;
  10. Meklēt un piesaistīt līdzekļus;

 Šajā sarakstā ir uzskaitīti Biedrības Padomes apstiprinātie darbi un darbības virzieni.  Ja jums ir ierosinājumi par kādu no punktiem vai jauna projekta ideja- rakstiet, mūsu adrese ir biedriba22@inbox.lv. Visi ierosinājumi tiks izskatīti un apspriesti Biedrības Padomē. Biedrības dalībniekiem ir iespēja piedalīties Padomes sēdēs- piedalieties un virziet savas idejas! Savu dalību lūdzu saskaņot ar Biedrības valdi.

Uz lapas sākumu Top